• Polityka prywatności

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO REGULAMINU PORTALU INTERNETOWEGO
AESTHETICS1.COM


POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU INTERNETOWEGO
AESTHETICS1.COM
 

 

§1
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych na niniejszej stronie internetowej jest Piotr Słup–Ostrawski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MEGAVET Piotr Słup-Ostrawski siedzibą w Tychach przy ul. Barona 24d/2, NIP 646-249-49-33 adres e-mail: info@aesthetics1.com
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej znajdą Państwo informację niezbędne ze względu na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.
 3. Dane osobowe przetwarzane na poniższej stronie mogą być wykorzystywane w celu:
  1. zawarcia oraz wykonania zawartej przez Ciebie z Administratorem Danych Osobowych umowy świadczenia Usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3. oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. oferowania Ci bezpośrednio produktów i firm z nami współpracujących, co jest naszym i naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  5. przesyłania informacji handlowych o Produktach i Usługach Administratora Danych Osobowych na podstawie Twojej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  6. realizacji ciążącego na nas obowiązku prawnego, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 4. Będziemy przetwarzać kategorie Twoich danych osobowych takie jak podstawowe dane identyfikacyjne, dane dotyczące zamieszkania, dane związane z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą i dane dotyczące możliwości kontaktu z Tobą.
 5. Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
  1. Ogłoszeniodawcą w związku ze świadczeniem usługi rezerwacji lub usługi zapytania;
  2. podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
  3. partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;
 6. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.
 7. Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu zakończenia świadczenia na Twoją rzecz Usług, a także po upływie tego terminu w celach:
  1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
  2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
  3. marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 8. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości świadczenia Usług na Twoją rzecz, brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na pytanie, brakiem możliwości kontaktu, brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży oraz brakiem możliwości otrzymywania informacji o charakterze marketingowym.
 9. Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone.

 

§2
PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ ADMINISTRATORA

WAŻNE! Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
 2. do sprostowania (poprawiania swoich danych);
 3. do usunięcia danych

WAŻNE! Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać abyśmy je usunęli.

 1. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

WAŻNE! Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 1. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 2. do przenoszenia danych;

WAŻNE! Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 2. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

WAŻNE! W celu realizacji jakiegokolwiek z wyżej wymienionych uprawnień jesteś proszony o przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres Administratora Danych Osobowych. Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone niezwłocznie.

 

§3
ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podczas korzystania z Portalu Internetowego niektóre dane są automatycznie zachowywane na serwerach Właściciela Platformy dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują:
  • nazwę Państwa dostawcy dostępu do Internetu;
  • adres IP;
  • wersję oprogramowania przeglądarki;
  • system operacyjny komputera;
  • logi systemowe;
 2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Użytkownika takie jak:
  • imię i nazwisko lub nazwa firmy;
  • adres;
  • adres poczty elektronicznej;
  • numer telefonu kontaktowego
  • numer NIP;

 

§4
PLIKI COOKIES

 1. Portal Internetowy korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu Internetowego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu Internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu Internetowego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Właściciel Portalu Internetowego.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Portalu Internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła,
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Portalu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Portalu Internetowego mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu Internetowego
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu Internetowego i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z właścicielem Portalu Internetowego reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Portalu Internetowego. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 12. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
  1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
  2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
   • Internet Explorer - https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/196955
   • Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
   • Safari - https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL
   • Firefox- https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
   • Opera - http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 13. Każdy Użytkownik ma prawo kierować opinię, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres mailowy: info@aesthetics1.com

 

REGULAMIN PORTALU AESTHETICS1.COM

 

Szanowni Klienci, jako Administrator Portalu Internetowego oraz Usługodawca przygotowałem Regulamin korzystania z Portalu znajdującej się pod adresem internetowym https://aesthetics1.com, który w dalszej części dokumentu będziemy nazywać „Regulaminem”. Regulamin dostarczy Państwu niezbędnych informacji dotyczących zasad funkcjonowania Portalu Internetowego, w tym zasad świadczenia Usług przez Usługodawcę. Do powyższego regulaminu dołączony został załącznik w postaci Polityki Prywatności, która zawiera niezbędne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, których podstawą jest Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

 

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przedmiotem działalności Portalu Internetowego jest udostępnianie na rzecz Użytkowników infrastruktury teleinformatycznej za pomocą której następuje organizacja i gromadzenie ofert z branży medycyny estetycznej, publikowanych przez przedsiębiorców/Ogłoszeniodawców.
 2. Regulamin został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu Cywilnego oraz Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. W Regulaminie użyto poniższych pojęć, które należy rozumieć w następujący sposób:
  1. Administrator danych osobowych - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w Ogólnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  2. Adres mailowy – adres poczty elektronicznej właściwy do kontaktu z Właścicielem Portalu Internetowego tj. info@aesthetics1.com
  3. Ogłoszeniodawca - Użytkownik będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, publikująca na Portalu Internetowym Ofertę z branży medycyny estetycznej skierowaną do Użytkowników – Klientów.
  4. Klient – Użytkownik będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystający z Usług świadczonych przez Właściciela Portalu Internetowego celem odszukania Oferty z branży medycyny estetycznej i zawarcia we własnym imieniu Umowy z Ogłoszeniodawcą.
  5. Konto Użytkownika – przestrzeń Portalu Internetowego, dostępna po rejestracji, specjalnie przygotowana dla określonego Użytkownika/Ogłoszeniodawcy w ramach infrastruktury teleinformatycznej Właściciela Portalu Internetowego.
  6. Oferta - propozycja zawarcia Umowy świadczenia usług z zakresu medycyny estetycznej udostępniona przez Ogłoszeniodawcę za pośrednictwem Portalu Internetowego, na warunkach określonych przez Ogłoszeniodawcę, w szczególności zawierająca dane opublikowane przez Ogłoszeniodawcę.
  7. Portal Internetowy/AESTHETICS1 -  Serwis internetowy prowadzony przez Właściciela Portalu Internetowego, udostępniający na rzecz Użytkowników infrastrukturę teleinformatyczną za pomocą której następuje organizacja i gromadzenie Ofert z branży medycyny estetycznej.
  8. Powiadomienie – wiadomość elektroniczna przesłana na adres mailowy Użytkownika, zawierająca określoną informację.
  9. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Właściciela Portalu Internetowego polegająca na prowadzeniu Konta Użytkownika, udostępnianiu na rzecz Użytkowników infrastruktury teleinformatycznej za pomocą której następuje organizacja i gromadzenie Ofert.
  10. Treść – jakikolwiek materiał/ treść zamieszczona lub przesłana przez Użytkownika na łamach Portalu Internetowego w dowolnej formie (informacja, tekst, grafika, nagranie wideo, plik etc.)
  11. Umowa – umowa zawierana między Ogłoszeniodawcą, a Klientem, której przedmiotem jest świadczenie usług z branży medycyny estetycznej, znajdujących się w ofercie Ogłoszeniodawcy.
  12. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu Internetowego.
  13. Właściciel Portalu Internetowego/Usługodawca – Piotr Słup–Ostrawski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MEGAVET Piotr Słup-Ostrawski siedzibą w Tychach przy ul. Barona 24d/2, NIP 646-249-49-33 adres e-mail: info@aesthetics1.com
 4. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w wyniku korzystania z Portalu Internetowego jest Właściciel Portalu Internetowego.
 5. W celu uzyskania informacji na temat metod ochrony danych osobowych stosowanych przez Właściciela Portalu Internetowego zapraszamy do zapoznania się z Polityką Prywatności stanowiącą Załącznik nr. 1 do Regulaminu.
 6. Warto wiedzieć, że:
  1. momentem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci prowadzenia Konta Użytkownika jest moment kliknięcia w przycisk REJESTRACJA dostępny w formularzu rejestracyjnym.
  2. moment zawarcia umowy o świadczenie Usługi publikacji Oferty z Ogłoszeniodawcą jest moment kliknięcia w przycisk WYŚLIJ dostępny w formularzu dodawania Oferty.
 7. Właściciel Portalu Internetowego nie jest stroną Umów zawieranych pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Klientem i nie gwarantuje, że Ogłoszeniodawca oraz Klient jest uprawniony do zawarcia i wykonania danej Umowy.

 

§2
REJESTRACJA W PORTALU INTERNETOWYM

 1. Przeglądanie Ofert przez Klientów jest bezpłatne i nie wymaga zakładania Konta Użytkownika i logowania się w ramach Portalu Internetowego.
 2. Publikowanie Ofert w ramach funkcjonalności Portalu Internetowego przez Użytkowników Ogłoszeniodawców jest możliwe wyłącznie po dokonaniu rejestracji Konta Użytkownika. Rejestracja ta jest bezpłatna.
 3. Złożenie rezerwacji na Produkt lub Usługę, co do której Ogłoszeniodawca przedstawił Ofertę jest możliwe wyłącznie po dokonaniu rejestracji Konta Użytkownika. Rejestracja ta jest bezpłatna.
 4. Aby rozpocząć rejestrację na Portalu Internetowym należy kliknąć w opcję STREFA KLIENTA dostępną w prawym górnym rogu strony głównej. Następnie Użytkownik ma możliwość wyboru opcji ZAREJESTRUJ SIĘ, której kliknięcie uruchomi interaktywny formularz rejestracji.
 5. Klient może zarejestrować Konto Użytkownika uzupełniając podstawowe dane rejestracji oraz ewentualnie może uzupełnić dodatkowe dane rejestracji.
 6. W pierwszej kolejności Użytkownik jest proszony o uzupełnienie interaktywnego formularza wpisując podstawowe dane rejestracji tj. adres e-mail oraz hasło. Niezbędne jest również zaznaczenie stosownych oświadczeń zawartych w formularzu rejestracji. Po ich zaznaczeniu Użytkownik może kliknąć przycisk REJESTRACJA lub wprowadzić dodatkowe dane rejestracji i następnie kliknąć w przycisk REJESTRACJA.
 7. Potwierdzeniem rejestracji będzie otrzymanie Powiadomienia na adres e-mail podany w toku rejestracji. Kliknięcie w przycisk REJESTRACJA jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie Usług prowadzenia konta Użytkownika drogą elektroniczną.

 

§3
ZASADY KORZYSTANIA Z AESTHETICS1.COM

§3.1
PUBLIKACJA OFERT

 1. W ramach funkcjonalności Portalu Internetowego każdy Użytkownik po dokonaniu rejestracji ma możliwość publikowania Ofert, których przedmiotem są usługi lub produkty z branży medycyny estetycznej. Po opublikowaniu oferty Użytkownik uzyskuje status Ogłoszeniodawcy.
 2. W celu opublikowania Oferty należy po zalogowaniu się na Koncie Użytkownika w ramach Portalu Internetowego kliknąć w opcję MOJE KONTO dostępną w prawym górnym rogu Portalu Internetowego. Z dostępnych opcji należy wybrać opcję DODAJ OFERTĘ. Kliknięcie w tą opcję uruchomi interaktywny formularz dodawania Oferty.
 3. Aby dodać Ofertę w pierwszej kolejności Użytkownik proszony jest o sporządzanie Oferty poprzez uzupełnienie niezbędnych informacji. Treść Oferty dostępna do uzupełnienia w formularzu sporządzania Oferty powinna być rzetelna i kompletna oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników Portalu Internetowego, w szczególności co do właściwości produktów i usług świadczonych przez Ogłoszeniodawców. Treść Oferty powinna być zgodna z wymogami prawa, w szczególności zawierać informacje wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony praw konsumentów.
 4. Ogłoszeniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ofercie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie jej błędy lub nieścisłości.
 5. Zabrania się Ogłoszeniodawcy w ramach wypełniania formularza sporządzania Oferty przekazywania treści, które są obraźliwe lub agresywne w stosunku do innych Użytkowników, nawołują do agresji, obrażają osoby trzecie, zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby, obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie, przyczyniają się do łamania praw autorskich, zawierają linki do stron internetowych naruszających prawo lub dobre obyczaje, naruszają przepisy prawa, normy społeczne bądź obyczajowe lub Regulamin.
 6. Po zakończeniu wypełniania formularza sporządzania Oferty, aby zatwierdzić przygotowaną Ofertę należy kliknąć w przycisk WYŚLIJ.
 7. Momentem skorzystania z Usług Właściciela Portalu Internetowego w tym zakresie jest moment kliknięcia w przycisk WYŚLIJ. Po kliknięciu w ten przycisk Oferta Ogłoszeniodawcy jest weryfikowana przez Usługodawcę.
 8. Opublikowanie oferty Ogłoszeniodawcy następuje zawsze po poprawnej weryfikacji jej przez Usługodawcę. Od momentu opublikowania Oferty Ogłoszeniodawca jest związany jej treścią.
 9. Każdy Ogłoszeniodawca ma możliwość zarządzania swoją Ofertą za pośrednictwem Konta Użytkownika.

 

§3.2
SKŁADANIE REZERWACJI

 1. W ramach funkcjonalności Serwisu Internetowego Użytkownik po zalogowaniu na Konto Użytkownika ma możliwość składania rezerwacji na produkty i usługi dostępne w ramach Ofert Ogłoszeniodawców.
 2. W celu złożenia rezerwacji po zalogowaniu się Konto Użytkownika należy wybrać interesującą Ofertę produktu lub usługi. Przeglądając ofertę Klient ma możliwość złożenia zapytania do Ogłoszeniodawcy dotyczące danej Oferty lub złożyć Rezerwację.
 3. Rezerwacja produktu lub usługi zostanie przekazana do Ogłoszeniodawcy, który ją zrealizuje. Pamiętaj! Rezerwacja nie jest tożsama ze złożeniem zamówienia jak również przyjęciem do go realizacji. Właściwą umowę kupna-sprzedaży (w tym cenę, dostawę i płatność) Klient każdorazowo ustala z Ogłoszeniodawcą, który kontaktuje się z Klientem po dokonaniu Rezerwacji.
 4. Kliknięcie w przycisk REZERWUJĘ uruchomi wirtualny koszyk rezerwacji, w którym Klient będzie mógł sprawdzić Oferty co do których chce złożyć rezerwację, wartość produktów i usług, skorzystać z kodu rabatowego czy modyfikować rezerwację.
 5. W celu zakończenia rezerwacji produktu lub usługi Klient po raz kolejny klika w przycisk REZERWUJĘ po czym w celu finalizacji Rezerwacji klika w przycisk REZERWUJ.
 6. Moment kliknięcia w przycisk REZERWUJ jest momentem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest rezerwacja produktów i usług dostępnych w Ofercie Ogłoszeniodawcy.

 

§4
REKLAMACJE

 1. W związku z faktem, iż Właściciel Portalu Internetowego nie jest stroną Umów zawieranych pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Klientem, wszelkie kwestie związane z skorzystaniem przez Klienta z prawa do złożenia reklamacji należy kierować do Ogłoszeniodawcy, który opublikował Ofertę i jest stroną Umowy.
 2. W przypadku Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu Internetowego, Usługodawca względem Użytkowników odpowiada jeżeli usługa ma wadę fizyczną lub prawną, wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 3. Każdy Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji. Właściciel Portalu Internetowego zachęca do składania Reklamacji za pośrednictwem Formularza Reklamacji, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i przesłania go na jego adres mailowy lub w formie papierowej na adres korespondencyjny Właściciela Portalu Internetowego.
 4. Korzystając z Formularza Reklamacji należy precyzyjnie opisać występujące wady świadczonej przez Właściciela Portalu Internetowego Usługi.
 5. Właściciel Portalu Internetowego zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania Formularza Reklamacji.
 6. Każdy Użytkownik składający stosowną reklamację zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w drodze mailowej lub pisemnej.

 

§5
OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Układ treści zawarty na stronach Portalu Internetowego jak i jego poszczególne części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika, aplikacja i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego.
 2. Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują na stronie Portalu Internetowego podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 3. Poprzez korzystanie z treści udostępnionych na stronie Portalu Internetowego Użytkownicy nie nabywają żadnych praw jak również nie uzyskują licencji do tych treści.
 4. Zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, wtórne wykorzystywanie w całości i w części, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie treści opublikowanych na stronie Portalu Internetowego za wyjątkiem przypadków wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

 

§6
ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wprowadzone oraz udostępnione w ramach Portalu Internetowego Treści.
 2. Wprowadzając w ramach Oferty jakikolwiek Treści Użytkownik oświadcza, że:
  1. przysługują mu do nich odpowiednie prawa autorskie bądź licencje umożliwiające ich wykorzystanie w celu korzystania z Usług;
  2. oświadcza, iż treść i forma wprowadzanych Treści nie narusza praw ani dóbr osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich oraz nie narusza obowiązujących przepisów;
 3. W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw przez wprowadzenie do infrastruktury internetowej Portalu Internetowego Treści, Użytkownik przejmuje na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań. Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód poniesionych przez Właściciela Portalu Internetowego na skutek wprowadzenia Treści w sposób niezgodny z Regulaminem, obowiązującymi przepisami lub naruszającego prawa osób trzecich.
 4. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Właściciela Portalu Internetowego z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez Treści wprowadzone przez Użytkownika, Użytkownik ten zobowiązuje się do wstąpienia do sprawy w miejsce Właściciela Portalu Internetowego lub przystąpienia do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego.
 5. W celu wypełnienia obowiązków określonych w art. 14 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Właściciel Portalu Internetowego w ramach jej funkcjonalności opracował procedurę zgłaszania naruszeń prawa spowodowanych wprowadzaniem przez Użytkowników do jego infrastruktury informatycznej Treści o bezprawnym charakterze lub związanej z nimi działalności.
 6. Każdy Użytkownik, którego prawa zostały naruszone ma możliwość zgłoszenia tego faktu poprzez kliknięcie w przycisk ZGŁOŚ NARUSZENIE, który jest dostępny w prawym dolnym rogu każdej Oferty.

 

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Portal Internetowy działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa polskiego. Do wszystkich kwestii, które nie zostały poruszone w Regulaminie stosujemy odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak:
  1. stały polubowny sąd konsumencki, w którym składać można wnioski o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  2. powiatowy lub miejski rzecznik praw konsumenta lub organizacje społeczne, których statutowe zadania to ochrona praw konsumentów.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 31 lipca 2022 roku do odwołania.

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR. 2

DO REGULAMINU PORTALU AESTHETICS1.COM

 

 

Miejscowość, data

Imię, nazwisko

Adres konsumenta

Nr. rezerwacji

Do

MEGAVET Piotr Słup-Ostrawski

Barona 24d/2

43-100 Tychy

NIP 646-249-49-33

 

FORMULARZ REKLAMACJI USŁUGI

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zarezerwowana przeze mnie w dniu ……………. usługa jest wadliwa. Wada polega na ……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. . Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny żądam:

 

 • nieodpłatnego usunięcia wady usługi * (art. 561 § 1)
 • obniżenia ceny usługi o kwotę ……….. (słownie: ………) zł,
 • proszę o zwrot podanej kwoty na konto ……………………………………………………………………

 

/przekazem pocztowym na mój adres (art. 560 § 1) ……………………………………………………....

 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny usługi na konto

 

………………………………………………………………………………………………………….* (art. 560 § 1)

 

 

 

 

Z poważaniem

 

 

 

 • Sklep zamknięty

Strona w przygotowaniu...