• Pouczenie użytkownika

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest MEGAVET Piotr Słup-Ostrawski siedzibą w Tychach przy ul. Barona 24d/2, NIP 646-249-49-33 adres e-mail: info@aesthetics1.com

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przekazywane w ramach niniejszego formularza mogą być wykorzystywane w celu świadczenia usługi Newslettera na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

Dane osobowe przekazywane w ramach niniejszego formularza mogą być wykorzystywane w celu świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

Dane osobowe przekazywane w ramach niniejszego formularza mogą być wykorzystywane w celu obsługi złożonego przez Użytkownika zapytania na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

Będziemy przetwarzać kategorie Twoich danych osobowych takie jak podstawowe dane identyfikacyjne i dane dotyczące możliwości kontaktu z Tobą.

Twoje dane osobowe możemy udostępniać :

 • podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
 • partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu zakończenia realizacji Usługi na Twoją rzecz oraz po tym okresie w celu:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem usługi;
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
 • marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Przysługuje Ci prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
 • do sprostowania (poprawiania swoich danych);
 • do usunięcia danych;
 • do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości świadczenia Usług na Twoją rzecz.

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w Polityce prywatności.

 • Sklep zamknięty

Strona w przygotowaniu...